Программы по математике
для
бакалавров

Галузь знань 0402 фізико-математичні науки
Напрям підготовки 6.040201 Математика
6.040201 освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта
6050100 освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Спеціальність Педагогіка і методика середньої освіти
"Економіка, англійська мова", " Економіка, право"

Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта
6010100 освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Спеціальність Педагогіка і методика середньої освіти
“Біологія, хімія”, “Біологія, валеологія”

Напрям підготовки 0401. Педагогічна освіта. Психологія
6.040100 – Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Спеціальність Психологія

Програми затверджено
на засіданні кафедри математики
фізико-математичного факультету
24.04.07, протокол № 13.

Програми затверджено
на засіданні Вченої Ради
фізико-математичного факультету
26.04.07, протокол № 8

Скачать все программы одним архивом

Скачать выборочно:

Дисциплина
Специальность
Алгебра и теория чисел
Алгебра і теорія чисел
Математика-фізика
Математика-інформатика
Аналитическая геометрия
Аналітична геометрія
Математика-фізика
Математика-інформатика
Высшая математика
Вища математика
Економіка-англійська мова
Економіка-право
Дифференциальные уравнения
Диференціальні рівняння
Математика-фізика
Математика-інформатика
Комплексный анализ
Комплексний аналіз
Математика-фізика
Математика-інформатика
Линейная алгебра и геометрия
Лінійна алгебра і геометрія
Фізика-математика
Фізика-інформатика
Линейная алгебра и геометрия
Лінійна алгебра і геометрія
Інформатика-математика
Линейная алгебра
Лінійна алгебра
Математика-фізика
Математика-інформатика
Математическая логика и теория алгоритмов
Математична логіка і теорія алгоритмів
Математика-інформатика
Математика-фізики
Інформатика-математика
Математический анализ
Математичний аналіз
Математика-фізика
Математика-інформатика
Математический анализ
Математичний аналіз
Фізика-математика
Фізика-інформатика
Математический анализ
Математичний аналіз
Інформатика-математика
Основы векторного и тензорного анализа
Основи векторного і тензорного аналізу
Фізика-математика
Фізика-інформатика
Основы высшей математики
Основи вищої математики
Біологія-хімія
Біологія-валеологія
Основы высшей математики
Основи вищої математики
Психологія
Основы геометрии
Основи геометрії
Математика-фізика
Математика-інформатика
Проективная геометрия и методы изображений
Проективна геометрія та методи зображень
Математика-фізика
Математика-інформатика
Теория вероятностей и математическая статистика
Теорія ймовірностей і математична статистика
Економіка-англійська мова
Економіка-право
Теория вероятностей и математическая статистика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Математика
Теория функций действительного переменного
Теорія функцій дійсної змінної
Математика-фізика
Математика-інформатика
Математика-англійська мова
Экономико-математическое моделирование
Економіко-математичне моделювання
Економіка-англійська мова
Економіка-право

Назад