Кафедра математики

Наш завідувач

Моторіна Валентина Григорівна
Моторіна Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики. У центрі наукових інтересів – формування творчої особистості майбутнього вчителя математики, технології навчання математики, методика навчання математики. Підготувала двох кандидатів педагогічних наук. Має аспірантів.

Результати досліджень відображені в 160 науково-методичних роботах, серед яких – одна монографія, 22 навчальних посібники, 30 методичних рекомендацій.

Нагороджена знаками «Відмінник народної освіти УРСР» (1988) і «Відмінник народної освіти України» (2005), Почесною грамотою Міністерства освіти СРСР (1979). За 2010-2011 навчальний рік кафедра математики стала переможцем у номінації «Краща кафедра з науково-дослідної роботи».

Трішечки про нас

Это мы в 2011 г.

Історія кафедри математики. Кафедра математики була заснована в 1939 році, це рік організації в Харківському педагогічному інституті самостійного фізико-математичного факультету. Першими викладачами кафедри були доценти Д.З.Гордевський та Г.Є. Березняк, ст. викл. С.І.Воловельська, викладачі Г.Л.Буймало, Ю.М. Гайдук, Л.М. Метліс, І.Ф. Тесленко.

Зміни в структурі кафедри проводились у відповідності зі стратегією держави та керівництва закладу в галузі математичної науки і освіти та потребами шкільної практики. Кафедра математики з такою назвою функціонувала в 1939–1946, 1960–1967 роках і з 1994 року до сьогоднішнього дня. В 1946 р. на фізматі було створено дві математичні кафедри: алгебри–геометрії та математичного аналізу. Вони разом з кафедрою теоретичної механіки були об’єднані в одну кафедру математики в 1960 р. у зв’язку з реорганізацією інституту в педінститут фізичного виховання. В 1967 р. потреби удосконалення якості методичної підготовки вчителів призвели до організації кафедри вищої математики та елементарної математики і методики викладання математики. В 1986 р. у зв’язку з початком підготовки випускників за спеціальністю “інформатика” від кафедри вищої математики відокремилась нова кафедра – інформатики.

Першим завідувачем кафедри був доцент, кандидат фізико-математичних наук, а пізніше професор Д.З. Гордевський. Він був учнем видатного геометра, засновника і керівника Харківської геометричної школи, академіка АН УРСР Д.М. Сінцова. В 1939–1942 рр. Д.З. Гордевський очолював кафедру математики, в 1946–1947, 1951–1953 – кафедру алгебри–геометрії. Він здійснив значний вплив на організацію наукової роботи на кафедрі, підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, відкриту в 1950 р. Першим аспірантом став випускник факультету, персональний стипендіат І.О. Наумов.

В 1943–1946 рр. кафедрою математики завідував професор П.А. Соловйов. Кафедрою математичного аналізу керували майбутні академіки, всесвітньо відомі математики і фізики В.О. Марченко (1952-1954) та В.П. Шестопалов (1954-1959).

В 1953-1974, 1985-1989 рр. кафедру вищої математики (чи алгебри-геометрії) очолював І.О. Наумов, в 1974-1984 рр. – М.А. Жихар, в 1989-2005 рр. - І.П. Проскурня. З 2005 р. і по теперішній час завідувачем кафедри математики є доктор пед.наук, професор В.Г.Моторіна.

Кафедрою елементарної математики і методики викладання математики в різні роки керували: С.А. Дахія (1967-1970), Я.М. Жовнір (1970-1982), І.О. Наумов (1982-1985), Ю.О. Лемента (1984-1989), В.Г. Моторіна (1989-1994).

У теперішній час на кафедрі працюють 22 викладача, 1 зав.кабінетом - Ченцова З.М., 1 старший лаборант – Сизоненко Є.Ю.

Професорсько-викладацький склад кафедри: 1 доктор пед.наук, професор В.Г. Моторіна, 14 доцентів, кандидатів наук: Водолаженко О.В., Горзій Т.О., Дейніченко Т.І., Долгова О.Є., Зоря В.Д, Нелін Є.П., Парцирний В.Д., Процай В.Ф., Пуди А.Ю., Рогова О.В., Савочкіна Т.І., Сіра І.Т., Стяглик Н.І., Яловега І.Г., 2 старших викладача: Молявко О.І., Проскурня О.І. і 5 викладачів: Антоненко Г.М., Коржова О.В., Мандражи О.А., Макарова І.Л., Сушко Ю.С.

Назад